Ξεκινάνε οι ενέργειες συμβουλευτικής & κατάρτισης του έργου: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (ΟΠΣ 5030838)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ    

Συνέχεια ανάγνωσης

Ξεκινάνε οι ενέργειες συμβουλευτικής & κατάρτισης του έργου : κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του τουριστικού τομέα (ΟΠΣ 5031786)

  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

© Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε | All rights reserved.