Διακήρυξη για τη σύμβαση: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.»

Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την: "ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων αρμοδιότητας...

Συνέχεια ανάγνωσης

Διακήρυξη ταβέρνας Δημοτικού Camping

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  2022/08/Δ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ...

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση σε ημερίδα των δυο έργων ΣΒΑΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ( ΟΠΣ 5031786) & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (ΟΠΣ 5030838)

 

Συνέχεια ανάγνωσης

© Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε | All rights reserved.