Παράταση υποβολής αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης του έργου

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το επιδοτούμενο  πρόγραμμα  κατάρτισης του έργου  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (ΟΠΣ 5030838) ΕΩΣ...

Συνέχεια ανάγνωσης

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την : « Προμήθεια...

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ    έχοντας υπόψη:    1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  2. την υπ’ αριθ. 2021/14/Βαπόφαση διοικητικού συμβουλίου...

Συνέχεια ανάγνωσης

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης των έργων ΣΒΑΑ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης των έργων ΣΒΑΑ με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ( ΟΠΣ 5031786) & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ...

Συνέχεια ανάγνωσης

© Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε | All rights reserved.