Ορθή επανάληψη της διακήρυξης Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου αναψυκτήριου εντός της πλαζ ΕΟΤ

ορθή επανάληψη της διακήρυξης ως προς την κατάργηση του άρθρου 15.1.5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΖ 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου αναψυκτήριου εντός της πλαζ ΕΟΤ

Αριθμ. Πρωτ :32Β_17_01_2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  2023/01/Δ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ...

Συνέχεια ανάγνωσης

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου αναψυκτήριου εντός της πλαζ ΕΟΤ

Η Τ.Ι.Ε.ΔΑ. Α.Ε. διακηρύσσει  την διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου αναψυκτήριου εντός της πλαζ ΕΟΤ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2022Β/21/Δ     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

Συνέχεια ανάγνωσης

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου «ΑΡΓΩ»

Η Τ.Ι.Ε.ΔΑ. Α.Ε. διακηρύσσει  την διενέργεια ανοικτού  πλειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη μηνιαία οικονομική προσφορά, εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου «ΑΡΓΩ»,...

Συνέχεια ανάγνωσης

© Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε | All rights reserved.