Παράταση υποβολής αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης του έργου

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το επιδοτούμενο  πρόγραμμα  κατάρτισης του έργου  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (ΟΠΣ 5030838) ΕΩΣ...

Συνέχεια ανάγνωσης

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την : « Προμήθεια...

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ    έχοντας υπόψη:    1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  2. την υπ’ αριθ. 2021/14/Βαπόφαση διοικητικού συμβουλίου...

Συνέχεια ανάγνωσης

Επικοινωνία

Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση
Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δ/νση: Εθνική Οδός Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (παραπλεύρως δημοτικού camping)
Τ.Κ. 68100
Τηλ: +30 2551088340
Fax: +30 2551088342

© Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε | All rights reserved.