Πρόσκληση σε ημερίδα των δυο έργων ΣΒΑΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ( ΟΠΣ 5031786) & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (ΟΠΣ 5030838)

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Ξεκινάνε οι ενέργειες συμβουλευτικής & κατάρτισης του έργου: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (ΟΠΣ 5030838)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ    

Συνέχεια ανάγνωσης

Ξεκινάνε οι ενέργειες συμβουλευτικής & κατάρτισης του έργου : κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του τουριστικού τομέα (ΟΠΣ 5031786)

  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

Επικοινωνία

Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση
Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δ/νση: Εθνική Οδός Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (παραπλεύρως δημοτικού camping)
Τ.Κ. 68100
Τηλ: +30 2551088340
Fax: +30 2551088342

© Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε | All rights reserved.