ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Διευκρίνιση   Η Επιχείρηση της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. σας ανακοινώνει ότι στη σελ: 27 της διακήρυξης με αριθμό ΑΔΑ : ΨΝΣΟΛΜ8-ΒΛΞ αντί για τη λέξη ΑΝΕΡΓΩΝ έγραψε εκ παραδρομής ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.  Ακολουθεί...

Συνέχεια ανάγνωσης

Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Συνοπτικό Διαγωνισμό  της Πράξης  «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων...

Συνέχεια ανάγνωσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, διενεργεί Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό της...

Συνέχεια ανάγνωσης

Προκήρυξη υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των Παραδοτέων D3.6.1, D3.6.4 και D4.6.3

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό  για τις ανάγκες του έργου με τίτλο “«“Innovative instruments ...

Συνέχεια ανάγνωσης

Επικοινωνία

Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση
Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δ/νση: Εθνική Οδός Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (παραπλεύρως δημοτικού camping)
Τ.Κ. 68100
Τηλ: +30 2551088340
Fax: +30 2551088342

© Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε | All rights reserved.