Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης των έργων ΣΒΑΑ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης των έργων ΣΒΑΑ με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ( ΟΠΣ 5031786) & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ...

Συνέχεια ανάγνωσης

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης των έργων ΣΒΑΑ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης των έργων ΣΒΑΑ με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ( ΟΠΣ 5031786) & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,...

Συνέχεια ανάγνωσης

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης των έργων ΣΒΑΑ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης των έργων ΣΒΑΑ με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ( ΟΠΣ 5031786) & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,...

Συνέχεια ανάγνωσης

Επικοινωνία

Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση
Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δ/νση: Εθνική Οδός Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (παραπλεύρως δημοτικού camping)
Τ.Κ. 68100
Τηλ: +30 2551088340
Fax: +30 2551088342

© Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε | All rights reserved.