Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου «ΑΡΓΩ»

Η Τ.Ι.Ε.ΔΑ. Α.Ε. διακηρύσσει  την διενέργεια ανοικτού  πλειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη μηνιαία οικονομική προσφορά, εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου «ΑΡΓΩ»,...

Συνέχεια ανάγνωσης

Διακήρυξη για τη σύμβαση: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.»

Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την: "ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων αρμοδιότητας...

Συνέχεια ανάγνωσης

Διακήρυξη ταβέρνας Δημοτικού Camping

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  2022/08/Δ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ...

Συνέχεια ανάγνωσης

Επικοινωνία

Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση
Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δ/νση: Εθνική Οδός Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (παραπλεύρως δημοτικού camping)
Τ.Κ. 68100
Τηλ: +30 2551088340
Fax: +30 2551088342

© Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε | All rights reserved.