Τιμοκατάλογος

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25550-24310

 

 

Τιμές παρεχομένων υπηρεσιών

ΚΟΣΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (κατ΄άτομο) 3,00 ευρώ
ΚΟΣΤΟΣ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 54,00 ευρώ η βάρκα (ανώτατη χωρητικότητα αυτής έως και 6 άτομα)
ΚΟΣΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ (μεμονωμένων επισκεπτών με Ι.Χ ) 50,00 ευρώ το όχημα
ΚΟΣΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2,00 ευρώ (κατά μαθητή)
ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 80,00 ευρώ (κατά όχημα)
ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 5,00 ευρώ (κατ' άτομο)
ΚΟΣΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ -ελάχιστο ποσό- 60,00 ευρώ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ