Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 15:08

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 18/05/2020 η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΙΕΔΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του διοικητικού συμβουλίου αυτής έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ 2020/05/Z απόφαση του ΔΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού δια την εκμίσθωση του μίνι μάρκετ του κάμπινγκ στην Αλεξανδρούπολη, για τρεις (3) θερινές περιόδους, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μίσθωσης για ακόμη δύο θερινές περιόδους με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς μισθώματος δια την εκμετάλλευση του μίνι μάρκετ του κάμπινγκ για έκαστη θερινή περίοδο ανέρχεται σε Ευρώ 2.000,00. Χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η 28η του μηνός Μαϊου ημέρα Πέμπτη του έτους 2020 .

Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται το γραφείο ένα (1) της ΤΙΕΔΑ Α.Ε, το οποίο βρίσκεται εντός του δημοτικού κάμπινγκ Αλεξανδρούπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ