Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 08:00

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ Ανακοινώνει

Την πρόθεση της ΤΙΕΔΑ ΑΕ να συνάψει σύμβαση μίσθωσης εργασίας για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης  με αντικείμενο: Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό - (Ευρωπαϊκού Προγράμματος ).

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν (1) ένα άτομο ειδικότητας διοικητικού προσωπικού συνολικά για ένα έτος .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ Ανακοινώνει