Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019 14:17

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ

Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, διενεργεί Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την «Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας για τις ανάγκες της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, », συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου διακόσιες χιλιάδες ( 200.000 ) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2018/06/ΙB Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ Ανακοινώνει »
Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ