Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 15:38

Προμήθεια Υλικών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα στις τιμές της μελέτης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης για το έτος 2016».

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 12043,50 €, πλέον ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ Προμήθεια Υλικών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου