Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016 17:06

Διαγωνισμός συντήρησης στεγάστρων σκίασης στο κάμπινγκ της ΤΙΕΔΑ

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΙΕΔΑ Α.Ε. προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και τη συμπλήρωση τιμολογίου (υπόδειγμα), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80 η «Συντήρηση στεγάστρων σκίασης στο κάμπινγκ της ΤΙΕΔΑ».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 41..398,11 ευρώ (με ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.

Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για όλες τις λεπτομέρειες:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ Διαγωνισμός συντήρησης στεγάστρων σκίασης στο κάμπινγκ της ΤΙΕΔΑ