Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016 10:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα για τα καύσιμα, και τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα στις τιμές της μελέτης για τα λιπαντικά προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης για το έτος 2016».

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 12.839,85€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για όλες τις λεπτομέρειες της διακήρυξης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ