Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 11:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης