Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 11:04

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ (ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2015/08/Δ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ (ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ)