Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 14:47

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ CAMPING

Θα διενεργηθεί πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης τμημάτων αιγιαλού για απλή χρήση (εξυπηρέτηση λουομένων) σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.

 

Η πιο πάνω παραχώρηση αφορά:

  1. την περιοχή 100m δυτικά του δημοτικού κάμπινγκ Αλεξ/πολης, έκτασης 250τ.μ. με τιμή εκκίνησης 12,00€ το τετραγωνικό μέτρο.
  2. την περιοχή Νέας Χιλής έμπροσθεν αγρ. Νο 485 έκτασης 500τ.μ. με τιμή εκκίνησης 12.00€ το τετραγωνικό μέτρο.
  3. την περιοχή Καλλιθέα-Νέα Χιλή έμπροσθεν αγροκτήματος Νο 1073, έκτασης 300τ.μ. με τιμή εκκίνησης 12,00€ το τετραγωνικό μέτρο.
  4. την περιοχή Μεσημβρίας έμπροσθεν αγρ. Νο 584, έκτασης 400τ.μ. με τιμή εκκίνησης 11.00€ το τετραγωνικό μέτρο.
  5. την περιοχή Νέας Χιλής έμπροσθεν αγρ. Νο 234, έκτασης 500τ.μ. με τιμή εκκίνησης 12,00€ το τετραγωνικό μέτρο.
  6. 09:00π.μ.
  7. 10:00π.μ.
  8. 11:00π.μ.
  9. 12:00μ.μ.
  10. 13:00μ.μ. αντίστοιχα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πιο πάνω ΚΥΑ συγκεκριμένα αναφέρονται οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του υποκαταστήματος 1 της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. επί της οδού Λ. Μάκρης (είσοδος κάμπινγκ) ως εξής:

Την 29 Μαίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρες:

Οι παραχωρήσεις αφορούν απλή χρήση αιγιαλού για άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν τους λουόμενους, την αναψυχή του κοινού ( όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλώστρων, ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου κλπ. Η άσκηση άλλης δραστηριότητας επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία (ανάκληση παραχώρησης κλπ).

Ακολουθούν: α) το παράρτημα της Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 της 11.02.2014 «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού και παραλίας, περιορισμοί-συστάσεις» και β) η υπ΄αριθμ. 1052758/1451/Β0010/10-4-12 ΚΥΑ όπου περιγράφονται τυχόν παρεμβάσεις με το είδος των κατασκευών στον μισθωμένο χώρο του αιγιαλού που είναι επιτρεπτές.

Αυτά αφού διακηρύσσει η ΤΙΕΔΑ ΑΕ και σύμφωνα με τους άνωθεν όρους θα διενεργηθεί η δημοπρασία, υπογράφεται η παρούσα διακήρυξη, περίληψη δε αυτής θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του π.δ. 28/1980 στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Αλεξανδρούπολης, στα γραφεία της ΤΙΕΔΑ ΑΕ στην Πλατεία Κύπρου 17 στην Αλεξανδρούπολη και σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών προ της διενέργειας αυτής .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ CAMPING