Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014 17:11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2014/04/Ε

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ.Α.Ε»

 

    Α. Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ, προκηρύσσει Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανακήρυξη μειοδότη για την εκτέλεση της εργασίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ» » με ανάγκη πρόσληψης πέντε (5) ναυαγοσωστών κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων σχολής αναγνωρισμένης από την αρμόδια λιμενική αρχή και εφοδιασμένοι με τον ανάλογο υλικοτεχνικό εξοπλισμό., σύμφωνα με τις διατάξεις.
«Ναυαγοσωστική κάλυψη τεσσάρων (4) πολυσύχναστων παραλιών της ΤΙΕΔΑ ΑΕ» (δημοτική πλαζ Αλεξανδρούπολης, Δελφίνι, Αγία Παρασκευή Μάκρης 2 πύργοι και Δίκελλα),
    Β.    ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 23/05/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα κεντρικά γραφεία της ΤΙΕΔΑ ΑΕ, επί της Πλατείας Κύπρου 17,  Τ.Κ.:68100, στην Αλεξανδρούπολη.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή παραλαβής  που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.  2014/04/Ε2 Απόφαση του Δ.Σ. της ΤΙΕΔΑ ΑΕ, με την προαιρετική παρουσία όσων υποβάλουν προσφορά στο διαγωνισμό.
Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από τη Γραμματεία  της ΤΙΕΔΑ ΑΕ (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 -14:00 ( τηλ. 2551088340,2551028735).  

Ο Πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

Μαυρίδης Κωνσταντίνος

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ