Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014 10:17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το επισυναπτόμενο αρχείο...

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β) περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)» για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού όπως εκμίσθωση ξαπλώστρων, ομπρελών, τραπεζιών, καθισμάτων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και τη λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούμενο ή μη αναψυκτηρίου κλπ και

καλούμε

τους ενδιαφερόμενους, για την παραχώρηση του χώρου έμπροσθεν της επιχείρησής τους (παραλία-αιγιαλός) όπως προσέλθουν στα γραφεία του Υποκαταστήματος 1 της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. (είσοδος κάμπινγκ, Λ. Μάκρης, Αλεξανδρούπολη) εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών, ήτοι μέχρι 09/05/2014, προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πληροφορίες στα γραφεία της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2551028735 & 2551088340.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ Α.Ε.
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος