Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013 09:43

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων της «Α.Σ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»

Ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας των ενστάσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στην πράξη με τίτλο «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Εβρου»  και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων από την Επιτροπή Επιλογής, και κατόπιν της επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. της «ΑΣ Ν.ΕΒΡΟΥ» με αριθμό απόφασης 10/13-11-2013, δημοσιεύτηκαν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ωφελουμένων με βάση τις συνολικές μονάδες βαθμολόγησης κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επί μέρους κριτήρια.

 

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων της «Α.Σ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»